Kdo jsem

Jsem dětská klinická psycholožka, klinická psycholožka a psychoterapeutka, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka. A jsem máma. 

Od ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze jsem absolvovala a absolvuji další vzdělávání v různých oblastech svého oboru, jednak podle profesních priorit a jednak podle svých zájmů, na něž pracovně navazuji.

Průběžně absolvuji supervize v diagnostickém i terapeutickém přístupu.

 

Systematické vzdělání a vzdělávání:

·       Atestace z dětské klinické psychologie

·       Atestace z klinické psychologie

·       Atestace ze systematické psychoterapie, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

·       Komplexní psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii akreditovaný pro zdravotnictví

·       Základní psychoterapeutický výcvik Český institut biosyntézy