Jak probíhá spolupráce

Společně s rodiči a dětmi hledáme cesty, jak dětem pomoci, aby se jim doma, ve škole, mezi kamarády a v životě vůbec dařilo co nejlépe.

Umím se efektivně dostat k podstatě problémů s chováním, s prožíváním a projevováním emocí, umím najít silné i slabší stránky dětí; také silné a křehčí stránky rodinného systému.

Respektuji a uznávám rodiče jako nejbližší lidi, kteří o dítěti nejvíce vědí, mají ho nejradši. Současně zohledňuji, že jsou odpovědní za výchovu dítěte, takže rodičům nenutím žádná přesvědčení ani postupy.

Na základě společné práce s rodinou a individuální práce s dítětem nabízím zpětnou vazbu a možnosti, jak se v nejbližší době dále zařídit, co zkusit udělat trochu jinak, co více podpořit, co naopak ponechat, jak je teď.

Sleduji nejrůznější zdroje, hledám inspirace , materiály, webináře, semináře a další zdroje informací pro rodiče, abych jim mohla nabízet praktická a aktuální doporučení, co mohou sami udělat.

Netvrdím, že vždy všechno vyřešíme rychle nebo na prvním setkání, protože některé věci už ze své podstaty potřebují víc času, ale přistupuji k potížím a problémům přímo a efektivně. Když něco nelze řešit rychle, rozhodně můžu nabídnout, co udělat hned teď, abychom se společně posunuli dál.