Co nabízím

Má práce se nejvíce věnuje těmto oblastem:

  • diagnostika osobnosti, intelektových a dílčích psychických schopností u dětí od narození až do dospělosti
  • tzv. diferenciální diagnostika, tedy odlišení poruch/onemocnění vývoje
  • vývojová diagnostika dětí s postižením
  • diagnostika poruch autistického spektra
  • diagnostika rodinného systému
  • diagnostika a terapie psychosomatických potíží

 

Součástí každého výstupu/zprávy z vyšetření jsou doporučení pro rodiče, školní či předškolní zařízení. V případě zájmu rodičů jim nabízím další možnosti – odkazy na vzdělávání, získávání dovedností, spolupráci s dalšími pracovišti -, aby svému dítěti mohli pomoci ještě efektivněji.